B.L.B. SPED, s.r.o.

IČO:
36587591
Krásnohorská Dlhá Lúka 219
Várhosszúrét
Krásnohorská Dlhá Lúka
04945
Telefonszám

48.62858763778, 20.579656362534